Κατάληψη μαθητών στο 1ο Λύκειο Λαμίας και στο Λύκειο Στυλίδας!

Το χορό των καταλήψεων αποφάσισαν να συνεχίσουν οι μαθητές του 1ου Γενικού Λυκείου Λαμίας και του Λυκείου Στυλίδας, ενώ και οι μαθητές άλλων σχολείων της περιοχής προγραμματίζουν αντιδράσεις. Οι μαθητές αντιδρούν, καταλαμβάνοντας τις σχολικές μονάδες, στην έλλειψη βιβλίων αλλά και στη γενικότερη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας από την κακή διακυβέρνηση της.

Διαβάστε παρακάτω την ανακοίκωση-πρόσκληση που ανήρτησε η Β΄θμια Διεύθυυνση Φθιώτιδας:
«Δεδοµένη είναι η δύσκολη συγκυρία που αντιµετωπίζει η χώρα µας και συνεπακόλουθα η εκπαιδευτική κοινότητα και οι µαθητές ως αναπόσπαστο τµήµα του κοινωνικού µας ιστού, γεγονός που έχει δυσάρεστες συνέπειες, όπως π.χ. καταλήψεις, ελλείψεις σε διδακτικά βιβλία, κ.α. Θεωρούµε λοιπόν πως οι Δ/ντες των σχολικών µονάδων και τα στελέχη της εκπαίδευσης σε συνεργασία µε τα Σχολικά Συµβούλια(άρθ.51 του Ν.1566/85) και αξιοποιώντας τα, έχουν τη δυνατότητα να συµβάλουν, µέσα σε κλίµα συλλογικότητας, θετικού πνεύµατος και στενής συνεργασίας εκπαιδευτικών, γονέων και µαθητών, στην υπερσκέλιση των όποιων εµποδίων και στην απρόσκοπτη λειτουργία των σχολικών µονάδων.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου