ΕΟΠΥΥ: Ενιαίο συνταγολόγιο από την 1η Νοεμβρίου

Article_show_shutterstock_54114904
Το συνταγολόγιο του ΙΚΑ θα χρησιμοποιούν από την 1η Νοεμβρίου οι γιατροί που θα παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης στους 9,5 εκατομμύρια ασφαλισμένους του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Σε εγκύκλιο που εξέδωσε ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ. Γεράσιμος Βουδούρης, περιγράφει τη διαδικασία με την οποία οι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμοί γιατροί θα παραλάβουν και τα χρησιμοποιούν το ενιαίο συνταγολόγιο.

Οι γιατροί που είναι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ, θα πρέπει να προμηθευτούν από τις Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ της περιοχής που λειτουργούν τα ιατρεία τους το Ενιαίο Έντυπο Συνταγολογίου ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, το οποίο θα χρησιμοποιούν για να εκδίδουν χειρόγραφες συνταγές για τους ασφαλισμένους του Οργανισμού.

Οι ιατροί θα εκδίδουν χειρόγραφες συνταγές μόνο όταν δεν είναι εφικτή η έκδοση ηλεκτρονικών συνταγών ΕΟΠΥΥ, ενώ τα ατομικά συνταγολόγια ασφαλισμένων των εν λόγω ταμείων δεν θα χρησιμοποιούνται από 1ης Νοεμβρίου 2011.

Διαδικασία

Για τη χορήγηση στους εν λόγω ιατρούς συνταγολογίων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:

Οι ιατροί του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ προσερχόμενοι στην Μονάδα Υγείας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ της περιοχής όπου λειτουργεί το ιατρείο τους θα έχουν μαζί τους το βιβλιάριο ΤΣΑΥ καθώς και απλή φωτοτυπία της πρώτης σελίδας αυτού στην οποία (φωτοτυπία) θα αναγράφουν τον ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ τους.

Στη Μονάδα Υγείας οι ιατροί θα συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι διαθέτουν σύμβαση με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ. Η εκ νέου χορήγηση συνταγολογίων απαιτεί μόνο την προσκόμιση του προηγούμενου (χρησιμοποιημένου) συνταγολογίου προκειμένου να γίνει η αποχρέωση και η νέα χρέωση.

Οι Διαχειριστές αποθεμάτων ακολουθούν τις οδηγίες που έχουν δοθεί με το Γενικό Έγγραφο της Φαρμακευτικής Διεύθυνσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Γ55/836/21-3-2011 και σε περίπτωση που δεν βρίσκουν κάποιον ιατρό στο μητρώο:

Θα συγκεντρώνουν τα δικαιολογητικά του (αριθμό ΤΣΑΥ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Υπεύθυνη Δήλωση) και μία φορά την εβδομάδα θα τα αποστέλλουν υπηρεσιακά στην Ομάδα Συλλογής Στοιχείων του ΟΠΣ-ΙΚΑ (Πατησίων 12, Αθήνα, τηλέφωνα: 210-3891001 & 210-3891004) προκειμένου να καταχωρηθούν στο μητρώο. Η Ομάδα Συλλογής Στοιχείων θα καταχωρεί τα στοιχεία στο σύστημα αφού τα διασταυρώσει με εκείνα που αποστέλλει το υπεύθυνο ταμείο.

Χρέωση
Ο διαχειριστής αποθεμάτων, αιτείται μέσω του ΟΠΣ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και παραλαμβάνει τα συνταγολόγια. Ο ιατρός αιτείται προφορικά το πλήθος των συνταγολογίων, που ορίζεται έως 2 συνταγολόγια κάθε φορά.
  • Στην κατάσταση για τη χρέωση-αποχρέωση συνταγολογίων θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ιατρού, ο κωδικός ΤΣΑΥ, η Μονάδα Υγείας της περιοχής που λειτουργεί το ιατρείο του συμβεβλημένου ιατρού, το πλήθος συνταγολογίων που αιτείται, η υπογραφή ιατρού και η ημερομηνία παράδοσης και θα επικολλάται ο αυτοκόλλητος γραμμωτός κώδικας (barcode). Οι υπεύθυνοι διαχειριστές θα πρέπει να αναπαράγουν το υπόδειγμα που χρησιμοποιείται στη διαδικασία χρέωσης των συνταγολογίων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
  • Με το τέλος της συναλλαγής ή το συντομότερο δυνατό με τη βοήθεια scanner μειώνει το απόθεμά του και χρεώνει τον ιατρό στο σύστημα μέσω ΟΠΣ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
  • Αρχειοθετεί και φυλάσσει σε κλασέρ τις καταστάσεις χρέωσης συνταγολογίων με τις υπογραφές των ιατρών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου